Nosework merker: Lilla

Nosework merker: Lilla «Føring i fokus».

Om tema

«Et vellykket noseworksøk er ikke bare avhengig av hundens arbeid, men også førers. I
merket “føring i fokus” legges det opp til oppgaver som gir ekvipasjen øvelse på denne
viktige delen av samarbeidet.»

Det blir lagt opp til 3 søk, romsøk og emballasjesøk og alle 3 dufter vil bli brukt. Søkene vil bli gjort rett etter hverandre for hver ekvipasje.

Du finner mer informasjon om merkeprøver her. 

Søkene bedømmes som bestått/ikke bestått. Det gis ikke poeng, plassering eller tid. Tidsgrense for hvert søk er 3 minutter.

Deltagere må være medlemmer av NWN.

Utsolgt!