Nosework temakurs: Fokus på føring

Nosework søk er et samarbeid mellom fører og hund. Vi legger opp til at hunden styrer søket samtidig som vi ser at hunden påvirkes av fører, på godt og vondt. Det er viktig at fører er bevist på hvordan egen plassering, holdning og bevegelse påvirker hundens søk.

På dette kurset jobber vi med akkurat dette: Å bli bevisst på hvordan vi påvirker søket slik at vi kan unngå å gi feil signaler og bli eksperter på å gi riktig veiledning når nødvendig.

På kurset skal vi øve på å:

  • – Unngå å avsløre plassering av gjemmet
  • – Gi hunden støtte der det trengs
  • – Gi hunden plass i finsøk
  • – Føre båndet uten å forstyrre hunden
  • – Riktig plassering og støtte når hunden søker løs
  • – Dekke området effektivt

På nosework kurs har vi bare en hund i aktivitet av gangen, de andre hundene skal være i bilen eller i et annet rom i lokalet.

Ta kontakt om du lurer på noe! naomi@smartesnuter.no

Utsolgt!