Klikkertrening

Kort forklart er klikkertrening en belønningsbasert teknikk der vi er nøye med 2 ting.

1. Vi kommuniserer alltid tydelig med hunden gjennom å bruke en klikker som markør når hunden skal få en belønning.

2. Vi lurer ikke hunden for å lære den ting. Vi lar hunden prøve seg fram og være kreativ.

Selvfølgelig lærer vi også hunden å lyde når vi trenger at den gjør som vi sier. Men under innlæringen lar vi hunden gjette seg fram slik at hunden er mest mulig engasjert i treningen.

Å la hunden være kreativ og prøve seg fram i trening er både artig og effektivt men det vil ikke si at vi lar hunden være kreativ og gjør hva den vil i hverdagen! Klikkertrente hunder har også grenser de må forholde seg til. Akkurat hva som er lov eller ikke for din hund hjemme hos deg er det du som bestemmer.

Det er en selvfølge for meg at vi trener med belønninger og ikke straff. Belønninger er mye mer en bare en godbit eller å leke. Det lærer du mer om på kurs!

Frivillig adferd

Når vi klikkertrener begynner vi innlæring med det vi kaller frivillig adferd. Det vil si at vi forteller ikke hunden hva den skal gjøre, den må bestemme selv.
Helt i starten er det ingen grunn til å fortelle hunden hva den skal – den forstår ikke hva «snurre» betyr for eksempel.

Men også videre i treningen ønsker vi ofte å jobbe med frivillig adferd. Vi trener på frivillig adferd for at hunden skal bli virkelig god på adferden før vi lærer den signalet for adferden. På denne måten blir hundens forståelse av ordet best mulig.

I eksempel om å lære inn snurre kan vi tenke på det slik:

Hvis vi bruker ordet snurre mens hunden fortsatt lærer å snurre kommer den noen ganger til å stoppe opp, eller snu seg tilbake før den faktisk snurrer helt rundt. Så ordet snurre vil kobles til alle forsøk på å snurre, ikke bare til adferd der hunden faktisk snurrer helt rundt.

Akkurat dette er ikke så viktig med trening av triks kanskje? Trener du derimot for å konkurrere kan det være kjempeviktig for deg at hunden alltid utfører adferden helt riktig. 

Mer om klikkertrening

 Vil du vite mer om klikkertrening? Her kommer det mer om klikkertrening, fordeler, ulemper og hvorfor jeg foretrekker det som treningsteknikk.

     

    Mer om  å trene hunde

    God hundetrening er mye mer en klikkertrening. Her vil du snart finne mer om den vitenskapelig grunnlag for å trene hund.