Nosework – en sport på hundens premisser.

Det er let å bli begeistret for nosework. Nosework er en aktivitet der hunden gjør det den er best på – den bruker snuten. Hunden får brukt den usedvanlig gode luktesansen sin i samarbeid med oss. Den skal snuse seg fram til en duft som er gjemt og vi skal belønne den for jobben den har gjort. Så enkelt kan aktiviteten (og sporten) forklares.

En sport for alle

Sporten nosework tar hensyn til hundens behov på en helt særskilt måte. I nosework konkurranser skal det være mulig for nesten alle hunder å delta, også de som ikke finner sin plass i andre hundesporter. Alle momenter i alle klasser skal kunne løses med hunden i bånd. Her er det mulig å være for hunden som ikke kan være løs, hunden som ikke takler andre hunder på nært hold, eller hunden som ikke trives med at fremmede kommer for nært.  

En sport på hundens premisser

Men det at nosework er en sport på hundens premisser er mye mer enn bare dette. I nosework kan hunden få lov til å jobbe på den måten som passer den best. Hundens søksarbeid trenger vi ikke styre, og bør ikke styre. Hunden skal være lydig mot duften, finne fram til den og vi skal forstå at den har gjort det.

Vi kan lese hundens søk

Når vi jobber uten å ta styringen over aktiviteten kan vi jobbe med en enda mer spennende side av sporten. Hunden trenger ikke gjøre noe annet enn å bruke den fantastiske luktesansen sin. Resten av jobben kan føreren gjør, med å lese hundens kroppsspråk slik at de vet når den har funnet.

Sporten krever ingen bestemt markering av funn. Det holder at fører kan lese hunden, og varsler dommer at hunden har funnet. Dette er det som gjør nosework til en sport som virkelig er en sport på hundens premisser. Det er vi som må lære å lese hunden, vi må bli bedre kjent med dens kroppsspråk. Vi må tørr å stole på at vi kan observere hundens ubeviste kommunikasjon. 

Gir markering trygghet?

Mange hundeførere kvier seg for å prøve, eller de mener at de kan ikke lese hunden. Det går for fort, hunden er for rask, det er for usikker. Dermed blir det til at de jobber med å lære inn en bestemt markeringsadferd som hunden skal utføre når den har funnet duften. Da opplever hundeføreren at de selv blir tryggere i jobben som skal gjøres.  Dessverre kan den tryggheten som oppleves i en trent markering kan lett bli en falsktrygghet. Når hunden jobber i et vanskelig søk og lar være å markere har vi et problem. Har den ikke funnet? Eller er hunden usikker på funnet? Kanskje det er andre stress faktorer i miljøet som gjør at hunden ikke markerer? Leser vi hunden riktig kan vi melde funn uansett. Spørsmålet da er om vi greier å ha så stort fokus på å lese hunden når vi henger oss opp i markering?

Når vi har en trent markeringsadferd risikerer vi også en del problemer med feil eller falsk markering. For når hunden blir belønnet for markering istedenfor å bli belønnet for funnet kan hunden veldig lett ty til markering i et forsøk på å oppnå belønning eller for å komme seg ut av en situasjon den ikke mestret. Hundefører som opplever falskmarkeringer når de virkelig trenger gode markeringer blir jo ikke trygg på at hunden vil gjør jobben sin riktig ved neste utfordringen heller.

Utfordre deg selv! La hunden styre søket og løs problemet på den måten den kan aller best mens du øver på å forstå både hunden og hva duftspredning kan gjøre.

Vil du vite mer?.

Nosework Norge har mye informasjon om nosework på nettsiden her, www.nosework.no

Du finner nybegynnerkurs i nosework på kurskalenderen her.

Online nosework kurs finner du her.