Når det kommer til å trene våre firbente venner, er det mange tilnærminger å velge mellom. Hos meg er all trening belønningsbasert. Men hva mener vi egentlig med det?

Hva er belønningsbasert trening?

Belønningsbasert trening, som navnet antyder, er en metode der hunden belønnes for ønsket atferd. Dette kan inkludere kommandoer som «sitt,» «ligg,» mer avanserte triks eller konkurranse adferd . I stedet for å bruke straff eller korreksjoner, fokuserer denne tilnærmingen på å forsterke positiv atferd gjennom belønninger som godbiter, leker, tilgang til spennende ting eller andre belønninger.

Hvorfor velge belønningsbasert trening?

Positivt læringsmiljø: Belønningsbasert trening skaper en positiv atmosfære for både hund og eier. Hundene lærer raskt at riktig atferd fører til positive konsekvenser, noe som bidrar til at de blir glad, ivrig og deltar aktivt i treningen.

Styrker samarbeid: Denne tilnærmingen bygger tillit og samarbeid mellom hund og eier. Hunden lærer å se på sin eier som en kilde til gode opplevelser, og dette styrker båndet mellom hund og eier.

Motiverende: Belønningsbasert trening er svært motiverende for hunder, spesielt når de forstår hva som forventes av dem og opplever mestring.

Mindre stress: Fordi denne metoden unngår straff og korreksjoner, reduseres stressnivået for hunden under trening. Dette fører til en mer avslappet og positiv læringsopplevelse samtidig som det reduserer hundens stress i hverdagen.

Slik kommer du i gang

Vær raus: Er du helt ny til belønningsbasert trening er det lurt å begynne med adferd som hunden kan, som for eksempel sitt eller ligg. Belønn hunden din med godbiter når den utfører ønsket atferd og være raus! Ha virkelig gode godbiter og belønn hver gang.

Vær konsekvent: Hunden din vil raskt lære hva som forventes når du er tydelig og konsekvent. Å være konsekvent betyr ikke å være streng. Det betyr å bruke de samme ordene når du ber hunden om noe, si alltid «sitt» ikke plutselig bytte til å si «sette deg». Det betyr også å belønne hunden når den gjør riktig, hver gang! 

Vær tålmodig: Trening tar tid. Tren litt og ofte slik at hunden får mange repetisjoner av å lykkes. Tren forskjellige steder: Hjemme, i parken, på tur. Hunden trenger å lære at den kan lykkes overalt.

Belønningsbasert trening er effektivt og givende trening som gir varig adferds forandringer.

Er ikke det verdt å teste?